مقالات همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی-بیرجند

مدیریت استفاده از آب شور در کشاورزی-حلیمه پیری(دانلود 138kb)

ارتقاء مدیریت بهره برداری آب در شرایط اعمال تنش-علی شهیدی و دیگران(دانلود 151kb)

ارزیابی مدل swap در مدیریت های مختلف آبیاری ارقام گندم-علی شهیدی و دیگران(دانلود 2819kb)

بررسی اثر تنش شوری و ماندابی و عمق آب آبیاری بر عملکرد مزارع نیشکر با استفاده از روش های زمین آمار- محمدجواد نحوی نیا و دیگران(دانلود 651kb)

***

راهنمای کامل اخذ بورسیه تحصیل در دانشگاه های مطرح کشورهای مختلف جهان: استرالیا، مالزی، ترکیه، روسیه، فرانسه و ...

 

مقاله-تنش-شوری-آب شور- ماندابی-مدیریت آب-مقاله-تنش-شوری-آب شور- ماندابی-مدیریت آب-مقاله-تنش-شوری-آب شور- ماندابی-مدیریت آب-مقاله-تنش-شوری-آب شور- ماندابی-مدیریت آب-مقاله-تنش-شوری-آب شور- ماندابی-مدیریت آب-مقاله-تنش-شوری-آب شور- ماندابی-مدیریت آب-مقاله-تنش-شوری-آب شور- ماندابی-مدیریت آب-مقاله-تنش-شوری-آب شور- ماندابی-مدیریت آب-مقاله-تنش-شوری-آب شور- ماندابی-مدیریت آب-مقاله-تنش-شوری-آب شور- ماندابی-مدیریت آب-

/ 0 نظر / 18 بازدید