هیدروگراف

هیدروگراف: نموداری است که تغییرات دبی بر حسب زمان را نشان می دهد.
در مسائل آب های زیرزمینی و نیز دریاچه ها و دریاها، منحنی تغییرات سطح آب به زمان نیز هیدروگراف نامیده می شود. بررسی هیدروگراف یک حوضه، امکان مطالعات در رابطه با حجم سیلاب، میزان ذخیره آب در حوضه، ابعاد مناسب سازه های آبی و مدیریت حوضه را فراهم می کند.
مهم ترین کاربرد هیدروگراف در تعیین ابعاد سرریزها، روندیابی سیل، محاسبه ابعاد کانال های فاضلاب رو و تعیین ابعاد سازه های مهار سیلاب می باشد.
زمان تمرکز(tc): حداکثر زمانی است که طول می کشد تا آب از دورترین نقطه حوضه(از لحاظ هیدرولوژیکی و نه فیزیکی) مسیر خود را طی کرده و به نقطه خروجی outlet برسد.
زمان تأخیر(tL): فاصله زمانی بین مرکز بارش(نقطه زمانی وسط بارندگی) تا زمان اوج هیدروگراف
دریافت فایل pdf این مقاله با توضیحات کاملتر(دانلود 208 کیلوبایت)

/ 1 نظر / 33 بازدید
مهراد

سلام رفیق کمکی خواستی ما در خدمتیم البته در زمینه آبیاری و زهکشی