چارت درسی و سرفصل دوره های مختلف

از فایل زیر می توانید چارت درسی کارشناسی مهندسی آب را دانلود کنید:

چارت درسی

چارت درسی و سرفصل دروس کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، منابع آب و سازه های آبی:

دانلود ارشد آبیاری و زهکشی
دانلود ارشد سازه های آبی
دانلود ارشد منابع آب

چارت درسی و سرفصل دروس کارشناسی ارشد عمران-آب:

دانلود ارشد عمران-آب

 

آموزش زبان نصرت 1و2
کتاب آموزشی آیلتس همراه با فایل های صوتی

/ 0 نظر / 12 بازدید