فناوری نانو و برخی کاربردهای آن در صنعت آب


استفاده از فناوریهای نوین به خصوص فناوری نانو در راستای کاهش اثرات سوء آلودگیهای زیست محیطی، بعنوان یکی از راهکارهای مدیریتی مطرح می‌باشد. یکی از مواردی که این فناوری کاربرد خود را متبلور می‌نماید در ارتباط با منابع آب می‌باشد که در نظر گرفتن چالشهای پیش رو ضرورت استفاده از آن را پر رنگ تر نموده است. در این مطلب برخی کاربرد‌های فناوری نانو در صنعت آب اشاره شده است.

 

این مطلب به سایت جدید منتقل شده است.

/ 2 نظر / 16 بازدید

http://7sea.persianblog.ir/post/48/

مهر

بسیار عالی بود مهندس[خنثی]