سد بتنی دو قوسی دز

 

سد دز

مشخصات سد دز:

نوع سد : بتنی دو قوسی

ارتفاع سد : 203 متر

ارتفاع سد از سطح دریا : 354 متر

ارتفاع پی از سطح دریا : 151 متر

طول تاج سد : 212 متر

ضخامت بدنه سد در پائین : 27 متر

ضخامت بدنه سد در بالا : 5/4 متر

ارتفاع دریچه های آبیاری از سطح دریا : 222 متر

ارتفاع دریچه های آبیاری در بدنه سد : 71 متر

حجم حفاری انجام شده :670000 متر مکعب

حجم بتن مصرف شده در ساختمان سد : 480000 متر مکعب

حجم بتن مصرف شده در عملیات : 125000 متر مکعب

 

به سایت جدید منتقل شد

/ 1 نظر / 15 بازدید
مهر

[خنثی]