روش های کنترل فرسایش آبی-قسمت اول

مقدمه:

خاک یکی از مهمترین منابع خدادادی هر کشوری است و به عنوان ثروتی ملی محسوب می گردد. ثروتی که در حال حاضرخطر نابودی آن را تهدید می نماید. در دنیای امروز فرسایش و از بین رفتن خاک به عنوان خطری برای رفاه انسان و حتی حیات او به شمار می رود.
فرسایش در واقع به معنای جابجایی خاک از محلی به محل دیگر است که این امر در اکثر موارد منجربه وارد آمدن خساراتی گاه جبران ناپذیر می شود. چه در مبداء فرسایش که می تواند خاک حاصلخیز آن را انتقال دهد و چه در مقصد که انباشته شدن مواد منتقله در آن سبب بروز مشکلاتی چون کاهش نفوذ پذیری خاک می گردد.
مساله مهم دیگری که امروزه به یکی از دغدغه های اصلی بشرتبدیل شده است، بحث کمبود منابع آب قابل استفاده است. منابعی که در پی فعالیت های بشری  آسیب پذیرگشته است و هر روز خطری جدید آن را تهدید می نماید. با توجه به افزایش جمعیت جهانی و در نتیجه افزایش تقاضای آب، بحث مدیریت و صیانت این منابع دارای جایگاه ویژه ای می باشد.

مطلب به سایت جدید منتقل شده است.

/ 0 نظر / 32 بازدید