1) پمپ‌ها،کمپرسورها،توربینها،مکانیک سیالها و مسائل ارتعاشی. 258 صفحه

2) اصول کار دستگاهای سانترفیوژ جداکننده آب و روغن. 186 صفحه

3) کمپرسورهای گریز از مرکز. 220 صفحه

4) تعمیرات بر اساس شرایط کار ماشین( آنالیز ارتعاشات، آنالیز صوت، آنالیز روغن). 220 صفحه

5) اصول کار و انواع آب بندهای صنعتی. 186 صفحه

6)اصول نگهداری و تعمیرات نوین(سمینار). 14 صفحه

7) اصول عیب یابی مکانیکال سیل‌ها. 25 صفحه

8) انواع پمپ‌ها. 252 صفحه

9) بال برینگ. 257 صفحه

10) توربین‌های بخار. 238 صفحه

11) روانکاری( روغن های روانکار صنعتی). 211 صفحه

12) کمپرسورهای رفت و برگشتی. 172 صفحه

13) میکانیکال سیل‌ها. 87 صفحه

14) اصول و روشهای هم محوری. 85 صفحه

جهت دانلود جزوه ها به این آدرس مراجعه نمایید